Koliko je ovo anonimno?

Svi Vaši podaci su zaštićeni, niko ne vidi Vaš broj telefona, niti zna odakle zovete, sve dok Vi ne odlučite drugačije.